1. Czemu służy system kodowania kolorami dla chemii profesjonalnej oraz akcesoriów utrzymania czystości?

Stosując kodowanie kolorami w łatwy sposób identyfikujemy preparat dedykowany dla danego obszaru oraz obniżamy ryzyko przenoszenia bakterii z innych obszarów mycia.

Kodowanie kolorystyczne, przykład dla chemii obiektowej:

 • Zielony-podłogi
 • Niebieski- powierzchnie ponadpodłowgowe
 • Czerwony-sanitariaty
 • Żółty-powierzchnie do dezynfekcji

Stosując środki do utrzymania czystości, zarówno chemii profesjonalnej jak i gospodarczej nie można mieszać preparatów, ponieważ w wyniku reakcji chemicznych mogą powstać substancje szkodliwe dla zdrowia a nawet życia. Np. równoczesne zastosowanie chlorowego środka do dezynfekcji toalet (przykładowo środek z substancją aktywną- podchloryn sodu) z preparatem o kwaśnym odczynie, spowoduje wydzielanie się chloru lub tlenków chloru, które są trujące.

Roztwory robocze większości preparatów chemii profesjonalnej należy przygotować z użyciem wody o temperaturze pokojowej, ponieważ substancje aktywne tych preparatów działają efektywnie już w niskich temperaturach.
Nie zaleca się stosowania gorącej wody z kilku powodów:
-gorąca woda parując, zmieszana z koncentratem preparatu chemicznego, może stworzyć opary szkodliwe dla zdrowia użytkownika
-gorąca woda może spowodować obniżenie efektywności substancji aktywnych preparatu, powodując ich rozpad
-stosowanie podgrzewanej/gorącej wody zwiększa koszty utrzymania czystości.

Istotne przy przyrządzaniu roztworu roboczego z produktów chemii profesjonalnej są właściwe proporcje koncentratu chemii profesjonalnej do wody. Proporcje powinny byż zachowane zgodnie z zaleceniami producenta, ponieważ:
-przedozowanie preparatu jest częstym powodem złych efektów mycia – zamazana powierzcnia, nawarstwienia preparatu
-przedozowanie preparatu może uszkodzić czyszczoną powierzchnię
-przedozowanie preparatu znacznie podnosi koszty utrzymania czystości
-zbyt niskie stężenie preparatu to słabe efekty mycia, konieczność ponownego wykonania czyszczenia, tj.- ponowny nakład pracy, a w konsekwencji wyższe koszty utrzymania czystości

Jak obniżyć koszty utrzymania czystości:

Stosując preparaty chemii profesjonalnej , dozowane pompami dozującymi umożliwi obniżenie
kosztów utrzymania czystości nawet o 20-30% ponieważ pompa zapewnia uzyskanie właściwego stężenia roztworu roboczego.
Pierwsze kroki na drodze do obniżenia/optymalizacji kosztów utrzymania czystości:
1. dobór odpowiednich preparatów chemii profesjonalnej do potrzeb każdego z obszaru utrzymania
czystości (rezygnacja ze stosowania chemii gospodarczej/konsumenckiej)
2. optymalizacja ilości/rodzajów preparatów
3. przeszkolenie kadry/personelu w zakresie technik sprzątania i wiedzy nt. stosowania dobranych
preparatów
4. Dobór właściwych systemów dozowania. W przypadku większych lokali- rekomedowane
stacjonarne pompy dozujące

 

By uzyskać właściwy efekt doczyszczenia mocno zabrudzonej posadzki gresowej w pierwszej kolejności używamy środka mocno zasadowego, a po neutralizacji powierzchni wodą stosujemy środek mocno kwaśny. W ten sposób, w pierwszym etapie pozbywamy się zabrudzeń organicznych a później mineralnych.

Dania gorące pakujemy w pojemniki polipropylenowe do tego przystosowane. Tak zapakowane dania możemy podgrzewać w kuchence mikrofalowej

UWAGA: pojemników styropianowych nie należy stosować do podgrzewania dań w mikrofalówce.

Opłacie recyklingowej nie podlegają:
bardzo lekkie torby wykonane z folii o grubości poniżej 15 my, które zostaną zastosowane ze względów higienicznych lub oferowane są jako podstawowe opakowanie żywności luzem (kurczak, jabłka, warzywa). Do tej grupy opakowań należą popularne reklamówki na rolce i inne reklamówki tzw. „zrywki”
torby foliowe o grubości powyżej 50 my
torby wielorazowe- polipropylenowe (wszystkie modele z naszej oferty)
torby papierowe

Od 1 września 2019 roku torby foliowe powyżej 50 mikronów oraz wielorazowe torby polipropylenowe objęte zostały opłatą recyklingową, której nie podlegały w okresie do stycznia 2018.
 • Opłatę recyklingową dolicza ostatni sprzedający
 • Wysokość opłaty recyklingowej wynosi w każdym przypadku 0,20 zł + VAT do ceny sprzedaży każdej torby.
 • Informacja o opłacie recyklingowej (z VAT) powinna znajdować się na końcu każdego paragonu.
 • Ewidencja opłat za torby lekkie będzie znajdować się na kasie fiskalnej. Forma sprawozdania zostanie określona w terminie późniejszym.
 • Opłata będzie wnoszona do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Na razie nie jest wskazany podmiot, do którego będzie się odprowadzało opłatę recyklingową.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa będzie sprawowała Państwowa Inspekcja Handlowa

Podmiot, który wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 2056) nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, podlega karze od 500 zł do 20 tys. zł, organ wymierzający: właściwy Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

Stosując środek przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji – PRESEPTOL QV. Środek ten można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe (lady, stoły itp.) oraz urządzenia (krajalnice, bemary, komory chłodnicze itp.) Jest ciekłym środkiem bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i bójczym wobec prątków gruźlicy. W swoim składzie posiada mieszaninę alkoholi i substancję aktywną, która wspomaga biobójcze właściwości alkoholi. Czas uzyskania efektu biobójczego w zależności od rodzaju
mikroorganizmów to 60-120 sekund.
Folia stretch nano wyróżnia się lepszymi parametrami niż jej tradycyjny odpowiednik.

Folia ma trzykrotnie większą odporność na uszkodzenia mechaniczne – zerwania, punktowe uszkodzenia oraz pęknięcia. Struktura folii stretch nano to minimum 33 warstwy, dzięki którym możliwe stało się zredukowanie zużycia tego materiału do pakowania i optymalnego zabezpieczenia ładunku w trakcie transportu nawet o 50%, co potwierdzają
testy .
Posiłek należy zapakować do pojemnika polipropylenowego o oznaczeniu PP i zgrzać za pomocą specjalnej folii do zgrzewu w urządzeniu zwanym zgrzewarką. Pojemniki do zgrzewu występują w wielu pojemnościach i kształtach. Wiele rozmiarów i kształtów pozwala na zapakowanie różnych posiłków: zup, dań obiadowych, sushi, ciast, czy sałatek i surówek.
Jeżeli opakowanie zbiorcze lub jednostkowe nie zawiera informacji o braku zawartości Bisfenolu A (BPA free) masz prawo żądać od sprzedawcy-swojego dostawy potwierdzenia informacji o zawartości tej substancji w oparciu o kartę techniczną produktu lub oświadczenie producenta rolki fiskalnej o tym, że do produkcji rolek fiskalnych, etykiet używa papieru termoczułego BPA free. Od stycznia 2020 roku obowiązuje zakaz stosowania rolek fikalnych, etykiet wykonanych z papieru termiczułego, zawierających Bisfenol A szkodliwy dla zdrowia w ilości powyżej 0,02%. Zakaz wprowadzono w UP w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej i dyrektywę REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
Dyrektywa UE wycofuje z obrotu kubki wykonane ze spienionego polistyrenu (EPS), , jednorazowe naczynia polistyrenowe i sztućce, kubeczki oraz słomki plastikowe. Zakaz zostanie wprowadzony w oparciu o dytektywę uniją od 1 lipca 2021 roku.
Alternatywą dla menuboxów ze spienionego polistyrenu (EPS), który nie podlega recyklingowi (to powód dla którego wycofywany będzie z obrotu) są pojemniki o podobnych lub identycznych kształtach wykonane ze spienionego polipropylenu (XPP), który w pełni podlega recyklingowi. Pojemniki XPP to nowość na naszym rynku. Charakteryzują się lepszą wytrzymałością i elastycznością niż pojemniki EPS i dodatkowo posiłki zapakowane w te pojemniki można podgrzewać w mikrofalówkach. Jeszcze lepszym wyborem jest stosowanie pojemników polipropylenowych (PP) zgrzewalnych, tj. zamykanych górną folią. Polipropylen (PP) jest również odzyskiwany w procesie recyklingu, a więc bardziej przyjazny dla środkowska naturalnego. Dodatkowa korzyść ze stosowanie pojemników zgrzewalnych dla producenta posiłów i konsumenta to estetyczne, szczelne, bezpieczne naczynie na czas transportu.

Skontaktuj się z nami

JACK Sp. z o.o.

ul. Nowowiejska 48
50-315 WROCŁAW
tel.: 71 323 12 12
biuro@jack.wroclaw.pl

  ADRES

  Dystrybutor opakowań Wrocław

  JACK Sp. z o.o.
  ul. Nowowiejska 48
  50-315 Wrocław
  tel.: +48 605 413 400
  tel.: +48 733 084 489
  e-mail: biuro@jack.wroclaw.pl

  rzetelna-firma
  Gazele_2015_RGB